Att älska sig själv

Självkänsla och självförtroende är två begrepp nära kopplade till psykisk hälsa och de är båda extremt personliga då de handlar om hur man uppfattar s … Läs mer

Depression

När det kommer till psykisk ohälsa så är depression en av de allra vanligaste varianterna. I Sverige räknar man med att ungefär var femte person någon … Läs mer

Den psykiska hälsan

Oroväckande rapporter om ökad psykisk ohälsa i Sverige får alltmer uppmärksamhet bland både läkare och allmänheten, och det som gör problematiken ännu … Läs mer

Bipolär sjukdom

Ungefär 3 % av Sveriges invånare har diagnosen bipolär sjukdom och den som lider av den kallades förr i tiden för manodepressiv. Ordet kommer från gre … Läs mer

Tvångstankar

Alla människor föds med en viss grad av tvångstankar och det är en del av det naturliga inlärandet av rutiner. Man kan likna det vid en autopilot som … Läs mer