Att älska sig själv

Självkänsla och självförtroende är två begrepp nära kopplade till psykisk hälsa och de är båda extremt personliga då de handlar om hur man uppfattar sig själv och hur mycket man gillar det man uppfattar. En person med god självkänsla upplever sig själv som en värdefull individ i sin omgivning och ett gott självförtroende innebär att man till och med tycker att man är bra på olika saker. Självkänsla handlar också om att vara medveten om sina dåliga sidor och om man mår bra mentalt brukar man kunna hantera saker som kritik och motgångar på ett sunt och konstruktivt sätt.

När det går snett

Många har svårt att skilja på begreppen självkänsla och självförtroende och det är vanligt att man använder dem omväxlande som synonymer. Detta är dock långt ifrån sanningen och därför är det viktigt att förstå skillnaden. När man talar om självkänsla menar man medvetandet om sig själv, sin självkännedom. En person som har god självkänsla är fullt medveten om både sina talanger och sina tillkortakommanden medan en person med dålig självkänsla uppfattar sig själv på ett felaktigt sätt.

Exempel på dålig självkänsla är

storhetsvansinne där den förvrängda självuppfattningen fått en att tro att man är störst, bäst och vackrast. Ett typiskt exempel är en kollega som tror att han eller hon är extremt skicklig på konflikthantering, medan det i själva verket är just denne som ligger bakom eller förvärrar allt bråk. Det kan också gå åt andra hållet där en människa i stället anser sig vara sämst på precis allt.

Har man en god självkänsla är man med andra ord på det klara med att man till exempel är bra på att lyssna men dålig på att ta kritik. Att man är omtänksam men också tycker lite för bra om att skvallra. Man är helt enkelt en individ med både fördelar och brister och att man gärna förbättrar sig utmed livets gång.

Gilla sig själv

Självförtroendet handlar mer om det man presterar i livet och att gilla sig själv. En människa med gott självförtroende är full av optimism när det kommer till det han eller hon vill företa sig och med lite hårt arbete kan man uppnå det man vill. Att inse sitt egenvärde än viktigt i relationer, då en person med ett gott självförtroende vet att gå ifrån om denne inte känner sig respekterad och väl behandlad.

marinate