Den psykiska hälsan

Oroväckande rapporter om ökad psykisk ohälsa i Sverige får alltmer uppmärksamhet bland både läkare och allmänheten, och det som gör problematiken ännu större är att alltfler unga mår dåligt. Prestationsångest, stress och depression är bara några av problemen, och i media ges idag mycket uppmärksamhet åt den mentala hälsan i landet. Så vad innebär egentligen psykisk hälsa och ohälsa och vad är de grundläggande orsakerna till att en människa mår bra eller dåligt mentalt?

Att må bra psykiskt

För att en människa ska åtnjuta psykisk hälsa så krävs det några

grundläggande faktorer som gäller för i princip alla människor:

  • En meningsfull tillvaro. Oavsett om man är på bra eller dåligt humör så ser en psykiskt frisk människa sin existens och tillvaro som något positivt.
  • Delaktig. Man upplever att man hörs och syns, och att man kan tillfoga saker till sitt samhälle och sin omgivning.
  • Kan hantera motgångar. Livet kan vara en berg- och dalbana men om man mår bra mentalt så kan man tackla motgångar på ett konstruktivt och behärskat sätt.
  • Möjligheter. Det finns utrymme att utvecklas och gå framåt och man har möjlighet att odla sina talanger och resurser.

Det här är några exempel på hur en mentalt frisk människa upplever sig själv och sin tillvaro, men det betyder inte att hon alltid går omkring på ett rosa moln. Istället handlar det mer om hur man hanterar sitt liv och olika situationer och att man reagerar logiskt på dem. Om man får dåliga nyheter är det fullt naturligt att reagera med ilska eller gråt men däremot är de inte sunda reaktioner vid goda nyheter. Om man blir glad av att se en medmänniska lida är det något som inte är helt normalt, men även om man blir ledsen av att se en person vara lycklig.

Psykisk ohälsa

När man talar om psykisk ohälsa så menar man allt som har med negativa mentala processer att göra. Det kan röra sig om ångest och depression eller dålig stresstålighet, men också om saker som psykiska sjukdomar, tvångssyndrom och psykoser. Hjärnan är enormt komplex och medan många mentala problem bottnar i låg självkänsla eller negativ behandling från omvärlden så finns det också rent fysiska och kemiska anledningar till andra. Vissa psykiska sjukdomar är medfödda och visar sig i mycket unga år medan andra kan komma krypande långt senare.

Lider man av någon form av psykisk ohälsa är det mycket viktigt att man får hjälp. Är man osäker på vart man kan vända sig kan man börja med att söka sig till närmaste skolkurator eller vårdcentral, och sedan bli remitterad till den psykolog eller psykiatriker som anses bäst lämpad. Ibland krävs utvärderingar för att en diagnos skall kunna ställas, och behandlingen kan vara en kombination av läkemedel och olika former av terapi.

marinate