Våra värdefulla kroppar

För längre sedan, långt före saker som smärtstillande tabletter och behandlingar mot allehanda krämpor, så levde människor ofta med värk som en naturlig del av livet. Visst hade man olika örter och metoder att må bättre på, men över lag så skedde allt från operationer till tandutdragningar utan bedövning och led man av kramper eller värkande leder var det bara att bita ihop.

Idag är det många människor, åtminstone i I-länder, som tar saker som aspirin och antibiotika för givet, och man kan gå på massor av olika behandlingar för att kropp och sinne skall vara så välmående som möjligt. Trots det så har vi fortfarande exakt samma kroppar som förr i tiden och det är i princip fortfarande samma saker som påverkar vår livskvalitet och livslängd. Saker som renlighet, varma hem och drickbart vatten tillhör de stora faktorerna som påverkar vår hälsa men med ändrad livsstil så har även våra hälsoproblem förändrats. Här kommer några exempel på kroppen viktigaste beståndsdelar och hur de fungerar.

Hjärtat

En frisk människas hjärta pumpar runt fem liter blod i minuten och är med det kroppens motor, och i genomsnitt väger det ungefär 300-350 gr. I viloläge slår hjärtat mellan 60-80 slag i minuten men pulsen kan snabbt gå upp av olika anledningar som träning, stress eller övervikt. Tack var hjärtat förses hela kroppen med bland annat värdefullt syre och om det inte fungerar som det ska leder det till mycket allvarliga konsekvenser. Vill man veta mer om olika sjukdomar och forskning kring detta viktiga organ kan man bland annat gå in på

Hjärt & Lungfondens hemsida där det finns massor av bra och matnyttig information.

Lungorna

Här finns det genialiska centrum som omvänder den luft som vi andas in till syre som transporteras runt av hjärtat och blodet. En vuxen människa andas ungefär 10 000 liter luft om dagen men saker som rökning och hjärtproblem kan reducera kapaciteten avsevärt.

Skelett och leder

Människor har runt 200 ben i sitt skelett, och de hålls samman av senor, leder och vävnader. Genom dagliga aktiviteter som gång och rörelse hålls dess densitet i god form men med åldern kan slitningar och uppluckring leda till nedsatt kapacitet.

Muskler

Alla människor har runt 650 muskler och tack var dem kan vi röra våra leder och ansikten. I trettioårsåldern börjar vi tappa runt 1% av muskelkapaciteten varje år, så därför är det viktigt att träna regelbundet.

marinate