Vad är hälsa?

Ordet “hälsa” har en lång och brokig historia och har genom tiderna betytt olika saker. Vad man vet så kommer ordet från fornsvenskan och betyder “välgång” och “lycka” och det är just därför som bruket att heja på varandra kallas för “att hälsa”. Jämför man med många andra språk och kulturer så är det ganska vanligt att man bemöter varandra med olika fraser som har med god hälsa, fred och välgång att göra, som till exempel grekiskans “geia sou” som betyder “din hälsa” och det gamla germanska “heil” som betyder “välgång” men som slutade användas efter det andra världskriget. Ord som hel och helig är också besläktade med hälsa då de anspelar på tanken om att vara fulländad.

Så hur definierar man ordet hälsa? Vad menar man egentligen när man använder det och hur kan man koncist beskriva det? Enligt Världshälsoorganisationen WHO så innebär hälsa inte enbart att man inte är sjuk, utan att man befinner sig i ett tillstånd av välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Medan man förr i tiden talade om hälsa som ett rent kroppsligt tillstånd så inkluderar man idag även individens mentala välmående då man nu vet att de tu ofta är nära kopplade till varandra.

Kopplingen mellan sinne och kropp

För den moderna människan kan det tyckas vara en självklarhet att man kan bli fysiskt sjuk av att må mentalt dåligt, och vice versa, men faktum är att det inte alltid har varit så. Till och med en så pass enkel sak som stress betraktades länge som ett rent psykiskt problem medan man idag forskar mycket om de effekter som tillståndet kan ha på kroppen. Än så länge har man inga raka bevis för att stress direkt orsakar specifika sjukdomar men däremot har man länge dokumenterat stressens indirekta påverkan på en individs hälsa, till exempel då den ofta leder till sömnlöshet, vilket i sin tur kan leda till problem som lägre immunförsvar, fetma och hjärtklappning.

Problematiken kan också vändas på, då en fysisk skada eller sjukdom kan leda till mental ohälsa. En människa som fått en allvarlig diagnos blir till exempel lätt orolig och deprimerad, vilket är en helt naturlig reaktion, men det finns även sjukdomar som utlöser ett tillstånd av nedstämdhet. En sådan är Parkinsons, en neurologisk sjukdom där patienten inte har tillräckligt höga nivåer av signalsubstansen dopamin och därför får svårt att kontrollera sina rörelser men även kan uppleva en rent klinisk depression och/eller hallucinationer.

Modern forskning sysslar idag mycket med sambandet mellan den psykiska och fysiska hälsan och det är inte ovanligt att läkare rekommenderar motion mot så skilda tillstånd som diabetes och depression, trots att de har olika grundorsaker. Att ha sin hälsa är bland det värdefullaste som finns, och det är därför som det är så viktigt att ta hand om sig själv.

marinate