Konsten att behärska sig

I många kulturer anses plötsliga vredesutbrott vara en naturlig del av vardagen och för nordbor kan det nästan väcka avund att under semestern se ett par italienare eller greker utbrista i gräl bara för att två minuter sedan sitta och tala i lugnt samspråk som om ingenting hänt. Det finns till och med en gammal föreställning om att det är nyttigt att få utlopp åt sina känslor, men den attityden har nu motbevisats av många undersökningar. Att inte kunna behärska sig i olika situationer visar sig i själva verket vara ett stort handikapp och man kan idag gå på kurs för att hantera sin ilska , vilket kan rädda både relationer och jobb.

Starka känslor som ilska och rädsla är en del av människans försvarsmekanism och är till för att göra oss temporärt starkare, snabbare och mer alerta i en livshotande situation. I det moderna livet kan brist på självbehärskning dock hindra oss att utveckla sunda relationer med vår omvärld, och när man jämfört med människor som kan lägga band på sig har man sett att dessa personer mår bättre och är lugnare över lag. Vredesutbrott ger å andra sidan fler vredesutbrott, och för att man skall åtnjuta ett fridfullt och positivt liv bör man lära sig att hantera sina känslor.

marinate