Hur viktig är vikten?

Hur mycket eller lite man väger ägnas det en hel del uppmärksamhet åt i våra dagar. I vardagstal brukar viktkonversationer ofta handla om skönhet, och för många människor är vikten en stor källa till både stolthet och ångest. Att vara smal liknas vid att vara snygg, och när folk bantar eller tränar är det oftast för att gå ner i vikt i estetiskt syfte.

Vikten är dock framförallt avgörande för en människas hälsa, och det ett obestridligt faktum att personer som lider av övervikt ofta drabbas av svåra hälsoproblem. Bland de vanligaste är diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar men forskare ser också kopplingar mellan fetma och cancer, liksom neurologiska problem. Att hålla en normal vikt är därför primärt en hälsofråga, och sekundärt ett sätt att bli mer attraktiv på.

Vad är normalt?

Trots att människor kan vara lite olika byggda och ha varierande muskelmassa så finns det ända riktlinjer att följa när det kommer till vikten. En vuxen man eller kvinna bör till exempel ha ett

bukomfång

lägre än 94 respektive 80 cm för att inte ligga i riskgruppen för diverse fetmarelaterade sjukdomar. Man brukar också tala om BMI (Body Mass Index) vilket är ett uträkningssätt där man framförallt beräknar längd och vikt för att få fram den ideala kroppsvikten. Har man ett BMI högre än 25 räknas man som överviktig och har hamnat i riskgruppen för saker som högt blodtryck och diabetes. Ligger man över 30 har man fetma och med det kommer ännu fler och allvarliga risker. Om man inser att man ligger högt både vad gäller midjemått och BMI kan det vara hög tid att göra något åt saken så att man kan undvika obehagliga konsekvenser.

marinate