De vanligaste dödsorsakerna

Saker som kost, ekonomi, klimat, föroreningar och livsstil är alla avgörande för hur bra eller dåligt ett lands folk mår, och därför kan dödsorsakerna variera ganska rejält. Är man nyfiken på hur det ser ut i Sverige kan man läsa Socialstyrelsens rapporter som publiceras varje år. För året 2017 rapporteras till exempel att 92 000 personer dog i landet och att hela 60 av dem antingen dog av hjärt- och lungrelaterade sjukdomar som stroke och hjärtinfarkter eller tumörsjukdomar, det vill säga cancer.

Den mest dramatiska förändringen som skett under de senaste årtiondena är att alltfler människor, särskilt kvinnor, drabbas av hjärtinfarkt, och det finns flera teorier om varför, inklusive ökad fetma, sämre kostvanor, rökning och mindre träning. På det stora hela är svenskarna dock friskare än någonsin förr och man tror att det beror på en större medvetenhet om hur man håller sig vid god hälsa, liksom en stor täckning vad gäller vaccinationer. En trend som fått alltmer anhängare är att äta mer frukt och grönsaker och mindre kött, särskilt rött, och det har en markant positiv effekt på folkhälsan. Man bör heller inte glömma att behandlingarna av olika sjukdomar ständigt förbättras, vilket gör att fler överlever.

marinate