Sköt om tänderna för en bättre hälsa

Vi har turen att leva i en tid med mycket fokus på såväl fysiskt som mentalt välmående, vilket gör att vi ständigt får tips och information om vad vi kan göra för att må bättre. Många gör därför sitt yttersta för att påverka kroppens välbefinnande från topp till tå, och just vad det gäller tänderna spelar deras välmående en viktig roll för hälsan i övrigt. Alla vill väl ha fina tänder och en god munhygien, men det handlar faktiskt även om att inte utsätta kroppen för onödiga inflammationer eller infektioner som orsakas eller förvärras på grund av den befintliga tandhälsan.

Därför är det viktigt med god munhygien

Bortsett från de uppenbara fördelarna med god munhygien, kan en dålig munhygien leda till tandköttsinflammationer och andra besvär i mun och svalg. Det forskas mycket kring sambandet mellan tänder och kropp, och en del faktorer och risker är många forskare eniga om. Det är nämligen fortfarande mycket som är oklart gällande olika samband och förhoppningsvis kan forskningen leda till fler upptäckter som kan hjälpa både munhälsan och allmänhälsan. Tandköttsinflammationer eller allmänt dålig munhälsa kan bland annat leda till följande:

  • Bakterier i blodomloppet. Bakterier från mun och svalg kan ta sig ut i blodomloppet, vilket kan försämra hälsan.
  • Sämre försvar. Genom att behandla dålig munhälsa, trasiga tänder eller inflammationer kan immunförsvaret avlastas. Om detta inte görs innan en operation och man har dålig munhälsa, kan det leda till infektioner och utgöra en fara för patienten.
  • Risker vid andra sjukdomar. Det finns sjukdomar som kan påverkas negativt av dålig munhälsa och även sjukdomar där det krävs extra noggrann munhygien, där även den befintliga sjukdomen påverkar tänderna. Exempel på allvarliga sjukdomar där en god munhygien är ytterst viktig, är vid hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Det här kan du själv göra

Det man dricker och äter kan spela in huruvida man drabbas av tandköttsinflammation. Som för mycket annat gällande hälsan, innebär tobaksvanorna en ökad risk för någon form av dålig munhälsa. Det är inte bara tänderna som behöver rengöras utan även mellan dem, så man undviker att bakterier gömmer sig i tandfickorna. På https://www.sunstargum.com/se/ hittar du tandborstar och andra redskap som är viktiga för att främja munhälsan.

När man väl sett till att hålla en god rutin för munhygienen, är det även viktigt att man kontinuerligt kontrollerar tändernas skick hos tandläkare. Hur ofta det behövs är dock individuellt, och kan påverkas av vissa sjukdomar eller om man anses vara en högriskpatient inom tandvården. Därför är det viktigt att man hör med sin tandläkare för att säkerställa att man har kontroll på tänderna och går på besöken enligt individuell rekommendation. På så sätt kan man förebygga och behandla tandproblem i god tid och få en bättre munhälsa och allmänhälsa. Så ta väl hand om tänderna, det är inte bara munnen som kommer att tacka.

marinate